Helyezze el és kínálja szolgáltatását Magyarország üzleti adatbázisában!
Lépjen be itt, ha Ön már regisztrált szerkesztő!
Elfelejtette jelszavát?
 
Mutassa meg honlapját a térképen!
A kollégium


                               „A kollégium ma is a társadalmi esélyegyenlőtlenségek
                                   csökkentésének motorja, fejlődése a jövő záloga.”
                                    (Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság volt elnöke)


AZ INTÉZMÉNY LEGFONTOSABB ADATAI, ISMERTETŐI
• 1989 szeptemberétől működik kollégiumunk
• Diákjaink száma 180 fő
• Nevelőtestületünk létszáma: 11 fő
• 1995-től nevünk: Babus Jolán Középiskolai Kollégium
• 1999-től kollégiumunk a megyei középiskolai kollégiumok bázisintézménye
• 2002 májusától megkezdtük a COMENIUS I. minőségfejlesztési program kiépítését
• 2005. évben befejeződött a kollégium tetőtéri bővítése, a vizesblokkok korszerűsítése
• 2007 szeptemberében indult útjára a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Programja.
Az intézmény a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium és Lónyay Menyhért Szakképző és Szakiskola 180 tanulójának ad otthont, biztos hátteret nyújtva tanulmányaik középiskolai folytatásához.
Kollégiumunk épülete, berendezése, dekorációja segít jó közérzetünk kialakításában, ezért ennek tudatos tervezése, alakítása mindig kellő hangsúlyt kapott intézményünk életében.
A kollégium szellemi és fizikai környezetével, értékközvetítésével kulturális és mentális hátrányokat pótol, ezzel versenyképessé teheti a kollégiumban élő fiatalokat.
Az intézményrendszer, mint háttér, csökkenti a tudástávolságot a települések között. A kollégiumi nevelés tehát nem csupán a szociális rászorultság, hanem a települési tudástávolság miatt is prevenciós hatású.
NEVELŐTESTÜLET
A nevelőtestület létszáma 10 fő, 7 fő egyetemi, 3 főiskolai végzettségű pedagógusi képesítéssel rendelkezik. A testületre jellemző a stabilitás, a többéves szakmai tapasztalat, a jól szervezett, nyugodt, lelkiismeretes és pontos munkavégzés.
A szakos megoszlás gazdag, minden szakterület képviselve van, így a tantestület a felzárkóztató és tehetséggondozó kollégiumi funkciók ellátására alkalmas. Továbbá jó alapot biztosít a széles skálán mozgó intézményi, kollégiumi tevékenységek megszervezése az Országos Kollégiumi Alapprogram előírásának megvalósításához.

TANULÓKÖZÖSSÉG
A kollégium szerepe abban áll, hogy a kistelepüléseken élők és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók esélyeit növeljek a tudáshoz való jutásban. A tanulók lehetőséget kapnak a középiskolai tanulmányaik folytatásához. Személyiségfejlesztésük mellett ismereteket szereznek a társas együttélés szabályairól, a közösen végzett munka öröméről. A tanulók összetétele, létszáma változó.
A nyugodt tanulási feltéteke mellett többfunkciójú foglalkozási terem, tanuló, videotárral, folyóiratokkal, kézikönyvekkel, lexikonokkal ellátott szaktanterem, számítógépterem (INTERNET elérési lehetőség) áll a tanulók rendelkezésére. A szabadidős tevékenységek feltételei is biztosítottak.

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÜNK, SZAKMAI MUNKÁNK
Tevékenységrendszerünk szellemében társadalomképes, integrálja a múlt megőrzendő értékeit és a mai információrobbanásos világban élő ifjúság szükségleteit, igényeit.
Nevelési követelményeinket a törvényi előírásoknak megfelelően tanulói, szülői, fenntartói elvárásokkal összehangolva, gazdag tevékenységrendszert működtetünk.
Kollégiumunk sajátos arculata a gazdag szabadidős programkínálat. Diákkörök, szakkörök teszik színessé szabadidő-kínálatunkat, ahol mindenki érdeklődésének megfelelően vehet részt: diákszínpad, tánc, internet, filmklub, kolirádió, koliújság, önkiszolgáló diákkör, hagyományőrző, számítástechnika, dekorációs kör, foci, kézilabda, képzőművészet és tehetséggondozó diákkörök.
Hagyományos rendezvényeink a Babus Napok, Végvári Játékok, ismerkedési est, mikulás, karácsony, farsang, nőnap, ballagás, pedagógusnap, gyereknap.
Bázisintézmény lévén a kialakított szakmai centrumunk megőrzése és fejlesztése a cél, ahol építeni kívánunk a kollégiumokkal kialakult szoros kapcsolatokra, valamint nevelőtestületünk elhivatottságára és magas szintű szakképzettségére.
2007 szeptemberében indult útjára a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Programja. A program célja, hogy minél nagyobb arányban tanulhassanak tovább, és jussanak szakmához e célcsoportba tartozó gyerekek. A program lehetőséget biztosít a tanulmányi hátrányok leküzdése mellett a szociális hátrányok csökkentésére is.