Ma 2023. november 28.
Stefánia napja van.
Belépési ponthoz
Fejrész ki
 
Bemutatkozás
Névjegy Bemutatkozás Események Híreink

A Szakbizottság és a hozzá tartozó Munkabizottságok tevékenysége a ’70-es évektől napjainkig

 

A ’70-es évek végétől a ’80-as évek közepéig terjedő időszakot a Munkabizottságok tevékenységének erősödése, önállóságuk fokozódása jellemezte. A Szakbizottság évenként tartott ülést, melyek Debrecen mellett Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán és Szolnokon kerültek megrendezésre. Ezeken a Szakbizottság többek között foglalkozott a pályamunkákkal és a fiatal kutatók támogatásának lehetőségeivel, valamint egy ilyen ülésen hozott határozatot a Számítástudományi Munkabizottság megalakításáról. Az ülések mellett sor került a Szakbizottság munkájához valamilyen formában kapcsolódó termelő üzemek látogatására is. A Szakbizottság központi rendezvényei keretében fizikus-mérnök találkozót rendeztek a Magyar Gördülőcsapágy Művekben.

A Matematikai Munkabizottság ún. tudományos felolvasó üléseket szervezett. Szoros együttműködést alakított ki a Bolyai János Matematikai Társulat megyei csoportjaival és szervezte a Debrecenbe érkező külföldi matematikusok előadásait. A TIT Matematikai Szakosztályával is élénk kapcsolata volt, többek között közösen rendezték a debreceni matematikai napokat, valamint a nagy magyar matematikusokkal kapcsolatos évfordulók programjait.

A Fizikai Munkabizottság részt vett a „Fizikus hét” szervezésében, illetve rendezvényeinek lebonyolításában, továbbá egyéb szakmai találkozók (pl. VIII. magyar napfizikus találkozó rendezésében.
A Számítástudományi Munkabizottság munkáját a szoros együttműködés jellemezte a Neumann János Számítógéptudományi Társasággal és a TIT helyi szervezetével. A számítógépes feldolgozással kapcsolatban együttműködés kezdődött a Nyelvtudományi és az Immunológiai Munkabizottsággal.

A Csillagászati Munkabizottság a TIT megyei szervezetével és a Kölcsey Ferenc Művelődési Központtal közösen vett részt a „Csillagászati hét” szervezésében és lebonyolításában.

 

Az utóbbi években a Szakbizottság jelenlegi struktúrájában, a hozzátartozó három Munkabizottsággal (Matematikai, Fizikai és Informatikai) együtt ügyel a kelet-magyarországi és a szomszédos térségekben tevékenykedő kollégákkal történő kapcsolattartásra. Támogatja, segíti a kutatók, egyetemi oktatók és iskolai tanárok egymásra találását. Részt vesz a Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó rendezvények szervezésében, melyek során bemutatásra kerülnek a különböző tudományterületek eredményei. A szervezet támogatja a környező országok magyar nemzetiségeit kultúrájuk és tudományuk megőrzésében.

Az utóbbi időben egyértelműen megmutatkozott, hogy az alkalmazásokhoz közelebbi kutatásokat végző egyetemi és akadémiai kutatócsoportoknak további működésükhöz egyre nagyobb szükségük van az ipari partnerekkel való együttműködésre. Sajnos a térségben egyelőre kicsi az a bázis, mellyel potenciálisan kutatási-fejlesztési együttműködést lehetne kialakítani.  Ezért a Fizikai  Munkabizottság a lehetséges ipari partnerek megkeresésére irányuló, már korábban megkezdett tevékenységét az ország egész területére kiterjesztette. A Munkabizottság évről évre megrendezi a „Fizikusnapok”-at, amely a térség középiskolásaival való kapcsolattartás lényeges eleme. Igen sikeres rendezvényük még a „Kutatók éjszakája” valamint a „Részecskefizika diákműhely”. Több tudományos konferencia szervezésében is aktív szerepet vállaltak.

A Matematikai Munkabizottsághoz tartozóan az elmúlt időszakban számos nemzetközi konferenciát illetve workshop-ot rendeztek, illetve a Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó előadásokat szerveztek.

Számos rendezvény szervezése kötődik az Informatikai Munkabizottsághoz is. Évről évre megrendezik a „Gyires Béla Informatikai Napok”-at,  valamint az „Informatikai Szakmai Napok”-at. A Munkabizottságnak különösen jó tudományos kapcsolatai vannak Ukrajna, Románia, Horvátország és Ausztria kutatóival, akik rendszeresen látogatják egymás tudományos rendezvényeit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2002-2006 T-soft Kft., Hajdúszoboszlói Önkormányzat Polgármesteri hivatala